Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemeen

 • Stilla Massage staat ingeschreven bij de KvK onder Studio Stilla, nummer: 72599170.
 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Stilla Massage, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.

Behandeling

 • De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats.
 • Wanneer een cliënt voor de eerste keer een afspraak maakt, kan vooraf per e-mail of telefonisch om persoonlijke gegevens worden gevraagd.
 • Tijdens een eerste behandeling zal voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de gezondheid, medische achtergrond en de verwachtingen van de behandeling. De cliënt is verplicht middels deze vragen relevante informatie te verstrekken.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de behandelingen aan ons vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Kinderen onder 18 jaar worden niet door Stilla Massage behandeld. 
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Bij Stilla Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan er afgezien worden van een behandeling en word de cliënt doorverwezen naar een huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij/zij een behandeling ondergaat.
 • Bij overmacht of ziekte zal Stilla Massage de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne is voor ons erg belangrijk en er mag met redelijkheid verwacht worden van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Tijdens de behandeling graag de mobiele telefoon op stil zetten. 
 • De behandelingen die gegeven worden hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Bij cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen plegen, word de behandeling meteen gestopt en worden deze cliënten niet verder behandeld en zijn niet langer welkom.
 • De behandeltijd bedraagt 60, 90, 120 of 180 minuten, tenzij anders vooraf overeengekomen. 

Behandelkosten en annulering 

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • Behandelkosten voor een massage staan vermeld op de website. 
 • Behandelkosten vermeld op de website gelden voor een massage op locatie binnen een radius van 15 kilometer vanaf postcode 6811 in Arnhem centrum. Buiten deze radius worden aanvullende reiskosten gerekend. 
 • Stilla Massage behoudt zich het recht voor om de behandelkosten te allen tijden te wijzigen. Voor gemaakte afspraken geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak werd gemaakt.

Aansprakelijkheid

 • Stilla Massage is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling.
 • Stilla Massage is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.

Klachtenprocedure 

 • Klachten dienen binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Stilla Massage kenbaar worden gemaakt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld en indien deze terecht is, zal Stilla Massage een passende oplossing aanbieden.
 • Klachten dienen schriftelijk per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: info@stilla-massage.nl